Raassilla moto- ja vabaajakeskus

Elluviija: MTÜ Tarvastu Motoklubi

Projekti periood: 01.04.2020 – 01.05.2022

Projekti maksumus: 2 816 728,47 eurot, millest EL Euroopa Regionaalarengu Fondi poolne toetus 2 394 219,19 eurot ning omafinantseering 422 509,28 eurot kaetakse Viljandi valla eelarvest

Projekti eesmärk: MTÜ Tarvastu Motoklubi arendab projektiga olemasolevast Raassilla krossirajast välja FIA rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele vastava moto- ja vabaajakeskuse, kus on võimalik korraldada siseriiklikke ja rahvusvahelisi meistrivõistlusi rallikrossis, supermotos ja driftis. Võistlustevälisel perioodil on kompleksi võimalik kasutada rajapäevade, rahvaspordiürituste, noorteõppe ja kardivõistluste läbiviimiseks.
Projektiga luuakse 6,6 otsest ja 6 kaudset töökohta.

Projekti tegevused (läbiviidud hanked, sõlmitud lepingud):

RH Raassilla moto- ja vabaajakeskuse projekteerimistööd“, viitenumber 222575 raames on sõlmitud projekteerimistööde leping. Töövõtja Proland Grupp OÜ.
RH „Raassilla moto- ja vabaajakeskuse projektide ekspertiis“, viitenumber: 230463 alusel on teostatud projektide ekspertiis. Töövõtja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.
RH „Raassilla moto- ja vabaajakeskuse ehitustööd“, viitenumber: 231608

Projektijuhtimisteenust osutab GreBer Konsult OÜ.